Úvodní strana

Energo KD - Voda, Plyn, Elektřina

hp

Hlavním předmětem činnosti společnosti až do roku 2002 byla výroba, distribuce a prodej tepla v systému centrálního zásobování teplem aglomerace Beroun-Králův Dvůr. 

V roce  2002 ukončila  společnost svoji činnost na trhu s teplem  a současně zastavila výrobu elektrické energie.

V současné době se ENERGO KD zabývá  distribucí a obchodem  s elektrickou energií, distribucí a obchodem se zemním  plynem,  distribucí a prodejem průmyslové a pitné vody a výrobou stlačeného vzduchu.