Distribuce elektrické energie

Úvodní strana / Popis zařízení / Distribuce el.energie

                                                        

Lokální distribuční soustava elektrické energie společnosti ENERGO KD  je propojena s regionální distribuční soustavou ČEZ z rozvodny Tetín dvěma linkami 22 kV o přenosových možnostech 22 MW. Přívodní linky jsou vyvedeny do vstupní trafostanice se třemi  transformátory 22 / 5,25  kV, 6,3 MVA. Pro havarijní situace je k dispozici záložní linka s přenosovou možností 2 MW,  vyvedená do samostatné rozvodny. Přenosová kapacita linek včetně vstupní trafostanice je dostatečná pro  současné i případné nové odběratele.

Optimalizace dodávek a odběrů elektrické energie je řízena z pracoviště hlavní rozvodny, za pomoci dispečerského systému CESS. Využívání regulační schopnosti tohoto systému je výhodné jak pro dodavatele, tak i pro odběratele elektrické energie v lokální distribuční soustavě.

 
elektrické vedení 

Související dokumenty: