Distribuce zemního plynu

Úvodní strana / Popis zařízení / Distribuce zemního plynu

 

Lokální distribuční soustava zemního plynu ENERGO KD je propojena s regionální distribuční soustavou   vysokotlakým přívodem z lokality Jarov.  Distribuční zařízení je tvořeno :

   a) vysokotlakou regulační stanicí
   b)  průmyslovým plynovodem
   c)  regulační stanicí s nízkotlakým a středotlakým výstupem
   d)  regulační stanicí pro kotelnu CZT
   e)  středotlakými a nízkotlakými plynovými rozvody

Zařízení je z kapacitního hlediska dostatečně dimenzováno a v dobrém technickém stavu. 

zplyn 

Související dokumenty: