Distribuce pitné vody

Úvodní strana / Popis zařízení / Distribuce pitné vody

   

Vodní hospodářství pitné vody tvoří :

a)   zdroje podzemní vody v suchomastském údolí o celkové  vydatnosti 7,25 l/s
b)   zdroje na levém břehu Litavky o vydatnosti 7,35 l/s
c)   výtlačný řád pitné vody do vodojemu
d)   podzemní vodojem s chlorovacím zařízením
e)   rozvodný a zásobovací řád pitné vody

Z hlediska kapacitních možností odpovídá vodní hospodářství  současné potřebě s dostatečnou rezervou pro případné nové odběratele.

ENERGO KD zajišťuje dodávku pitné vody pro veřejnou potřebu a to pro výrobní společnosti v areálu bývalých Králodvorských železáren a dodávky pro bytovou zástavbu v nejbližším okolí areálu tj. pro cca 500 obyvatel.

 
drinking water 
                                                                                                            

Související dokumenty: