Úvodní strana

Úvodní strana / Výrobní program

Hlavní činností společnosti  je výroba, distribuce a prodej energií v průmyslovém areálu v Králově Dvoře a jeho blízkém okolí.

Tyto základní činnosti zahrnují následující výroby a  služby:

1.   Distribuce elektrické energie

2.   Obchod s elektrickou energií

3.   Distribuce zemního plynu

4.   Obchod se zemním plynem

4.    Výroba, distribuce a prodej průmyslové vody

5.    Výroba, distribuce a prodej pitné vody

6.    Výroba, distribuce a prodej stlačeného vzduchu

7.    Čištění průmyslových odpadních vod

8.    Provoz a údržba kanalizační sítě

9.    Opravárenská činnost výrobního a distribučního energetického  zařízení

10.  Opravárenská a montážní činnost na úseku měření a regulace

11.  Opravárenská činnost na úseku vyhrazených elektrických zařízení 

12.  Výroba, distribuce a prodej tepla